Fintech utveckling under corona

Written by 2:18 e m Mjukvara

Fintech branschen och dess utveckling under pandemin

Idag står det rätt klart att fintech branschen är en av de branscher som har tagit sig stadigast ur den pågående pandemi som drabbat alla världens samhällen. Till skillnad från branscher som är beroende av mänskliga arbetare och fysiska tjänster, som exempelvis restauranger och affärer, har de flesta bolag inom fintech gynnats av pandemin och alla restriktioner. Det inte minst då en följd av vår förändrade tillvaro har inneburit en enorm digitalisering, det både bland företag och privatpersoner. Även frågan om ekonomi, framförallt privatekonomin, har varit avgörande för sektorn i dessa tider. 

Pandemins stora påverkan 

För att vara lite mer specifik har det kommit fram siffror som visar på att ungefär 93% av fintech-bolagen har på något sätt påverkats av den pågående coronakrisen. Däremot har hela 63% av bolagen uttryckt det som att krisen har bidragit med positiva följder, och det på flera olika sätt. Att fintech-bolagen fortfarande står starka är med andra ord ett faktum. 

Ett område inom fintech som framförallt har gynnats av denna förändringens tid är de bolag vars tjänster är kopplade till privatekonomi – i takt med att allt fler har fått det svårare ekonomiskt, både privat och arbetsmässigt, har intresset för den egna ekonomin ökat enormt. 

Ett rejält uppsving för flera företag 

Fintech-bolag som erbjuder tjänster relaterade till detta har därmed fått ett ordentligt uppsving. Samtidigt har, som tidigare nämnt, vårt ökade intresse för den digitala världen och alla dess tjänster vuxit något enormt bara under de senaste åren. 

Det står därmed klart att fintech, som verkar just digitalt, har mycket att vinna på våra förändrade vanor och beteenden. Detta innebär självklart många positiva utvecklingsmöjligheter som i sin tur även kommer att påverka konsumenterna som är delaktiga i branschen utifrån. 

Ökat intresse för privatekonomin

Samtidigt som en bransch gynnas rätt rejält finns det mycket som talar för att den större delen av samhället har drabbats mycket hårt, och det för det negativa. Allt fler har tvingats gå ner i tjänst eller till och med blivit av med sina arbeten på grund av att företagen själva inte haft möjlighet att snurra som vanligt. 

Det har i sin tur lett till att fler och fler blivit mer måna om sin privatekonomi. Men trots att det finns siffror som bland annat talar för att vår konsumtion minskade under år 2020 finns det också andra siffror som visar på att konsumtionslånen har ökat under pandemin. Det finns med andra ord dubbla sidor av hur man väljer att omarbeta sin privata ekonomi. 

Allt fler lånar pengar

Dessa tider har gjort att många blivit smått desperata av att få tillgång till pengar. I och med att räntorna har varit fortsatt låga finns det inga tydliga signaler om att dessa lån är något som kan komma att bli ytterligare en börda, utan snarare ser man det som en enkel lösning och rent ut sagt en möjlighet för ökad tillgång till kapital.

Däremot är detta ett beteende som kan komma att få grava konsekvenser, det inte minst om det visar sig att Staterna helt plötsligt bestämmer sig för att höja räntorna och dra tillbaka de stöd som för många i dagsläget gör en enorm skillnad. Huruvida intresset för privatlån ser ut framöver är dock svårt att förutse. 

Fler tjänster att ta hjälp av

Något som man däremot kan förutse är att denna kraftiga utveckling framåt för fintech-branschen kan komma att leda till flertalet fördelar för konsumenter som intresserar sig för sin privatekonomi, det oavsett om det gäller privatlån eller andra områden. 

I och med att fintech-bolagen står starka kan de fortsätta sin utveckling av diverse tjänster som kan hjälpa befolkningen att få en bättre, tryggare och mer långsiktig hantering av privatekonomin överlag. Det finns med andra ord en hel del som talar för att en sektor kan hjälp en annan att komma lite mer på fötter, precis som det ska vara i ett välfungerande samhälls-kretslopp. 

Hur ser framtiden ut?

En något mer oroande aspekt i det hela är att även fintech-branschen ser en del varningstecken i och med den pågående pandemin och den världskris vi befinner oss i. Det krävs att såväl makthavare som myndigheter får en bättre förståelse för branschen i sin helhet för att bolagen ska ha möjlighet att fortsätta växa. 

Detta är i sin tur avgörande för att privatpersoner ska kunna få den hjälp med att skapa en förbättrad privatekonomi som vi lyfte fram ovan. Har Sverige inte de grundläggande hjälpmedlen som krävs för att vara en fortsatt stark och växande fintech- nation kan det bli svårt för den del av befolkningen som blir allt mer beroende av branschens tjänster. 

På grund av den rådande pandemin har även en del investerare med inriktning på just fintech- sektorn valt att ta ett par steg tillbaka för att invänta konsekvenser av det osäkra, ekonomiska läge vi befinner oss i. För start-up bolag, som bland annat bidrar med såväl konsumentvänliga produkter som arbetstillfällen, kan detta skapa en del problem. 

Det finns resurser att ta av

Samtidigt finns det siffror som tyder på att omkring 72% av fintech-bolagen under 2020 inte valde att använda de permitteringsstöd de hade tillgång till. Det finns med andra ord resurser att ta av. Att företaget inte var i behov av dessa stöd ser vi också som ett gott tecken på att många av fintech-bolagen klarat sig bra på egen hand. 

Men, trots att detta med största sannolikhet berodde på att bolagen inte var i behov i några stöd eller bidrag under första delen av pandemin känns det som att olika siffror talar för olika saker. Det finns en del som talar för att fintech-branschen, även efter mer än ett år av pandemi, kan klara sig väldigt starkt även ur detta år. 

Intresset för branschen och dess tjänster, vars utveckling går ständigt framåt, är fortsatt stort. I takt med att befolkningens privatekonomi kommer påverkas av en fortsatt pågående pandemi finns det många tecken på att framtiden för fintech ser ljus ut. Det är åtminstone ett faktum att vi blir allt mer beroende av och intresserade för digitala tjänster som både underlättar och förbättrar vår vardag.  

Etiketter: , , , Last modified: december 9, 2021
Close